Ādas analīzes iekārtu ražotājs, ādas analīzes iekārtu piegādātājs