Biz bilen habarlaşyň - HONKON lazer
1

Biz elmydama dünýäde has köp hyzmatdaşlygy gözleýäris. Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, jikme-jiklikleriňiz bilen aşakdaky e-poçta salgysy arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gözlegleriňiz üçin sag boluň!

Salgysy

7272 bina, zhongshi meýdany, Liandong U obasy,

Tongzhou etraby, Pekin, Hytaý.

86-13810982387