1064QVYL S-çalyşýan Nd: YAG lazer pigment lezýonlary we tatuirovka aýyrmak lukmançylyk enjamlary - HONKON lazer

1064QVYL S-çalyşýan Nd: YAG lazer pigment lezýonlary we tatuirovka aýyrmak lukmançylyk enjamlary

1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL
  • 1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL
  • 1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL

Gysga düşündiriş:

1064QVYL
Işjeň 1064nm & 532nm Q-çalyşan ND: YAG lazer
Pigment şikesleri we tatuirowkalary aýyrmak
Spotaş nokady / Hloazma (Melazma) / Düwürtikler
Uglerod tozy bilen deriniň ýaşartmagy
Impeke impuls energiýasy: 1200mj / impulsyň ini: 6ns


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Öň we soň

S-çalyşýan Nd: YAG lazer pigment zeperleri we tatuirowka derini ýaşartmak lukmançylyk enjamlary

1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL

Bejergi nazaryýeti
S çalyşýan Nd: YAG lazeri ýokary ýokary energiýa impulslarynda belli bir tolkun uzynlygy bilen ýagtylygy ýaýradýar, şonuň üçin ýagtylyk diňe nanosekunt üçin dokuma girýär. Lightagtylyk pigmentasiýa bilen siňýär we derrew partlamaga sebäp bolýar, ýagny ýagty partlama ýörelgesi. Pigmentasiýa bölejikleri böleklere bölünýär, käbiri deriden çykyp bilýär, beýlekileri bolsa fagositler bilen gurşalyp, soň bolsa limfa ulgamy tarapyndan ýok edilip bilinýän kiçijik bölejiklere bölünip bilner.

1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL

Arza
Tatu (gara, goňur, gyzyl, gök we ş.m.)
Pigmentli lezýonlar: Günspot ta Otanyň düwünçegi, Melazma, Ageaş tegmilleri, CALMS Newus Zigomatices
Lazer ýüzi: Deriniň ýaşarmagy we täzeden döremegi, inçe gyrmalar we aňlatma çyzyklarynyň aýrylmagy, gün nokatlary we çişler ýaly pigmentasiýalaryň azalmagy deriniň tonusyny güýçlendirýär.

1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL

 

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary
1.7 bilelikdäki artikulýasiýa goly (koreýadan import): öli burçsyz 360 bejermek we lazer geçiriş wagtynda iň ýokary energiýa çykaryşynyň iň az energiýa ýitgisini üpjün etmek
2. Iň ýokary pik güýji (bir impuls energiýasy 1200mj): singleeke impulsly energiýa, pigmentasiýalaryň doly diapazonyna öwrülmegi üçin pigmenti ezmek üçin güýçli ukyplylygy aňladýar.
3. highokary hilli lazer çeşmesi (ABŞ import edildi): qualityokary hilli we öndürijilikli maşyn gije-gündiziň dowamynda yzygiderli işläp biler
4.Sort impulsyň giňligi (6ns): Saýlanan fototermoliz ölçeglerine laýyk gelýän minimal girew ýylylyk zeperleri bilen maksat pigmentini netijeli ýok etmek.

1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL

1064nm Q-Switched ND:YAG Laser, Laser Tattoo Removal Machine, Pigment Lesions Removal Machine, 1064QVYL


Modeliň ady: 1064QVYL

Lazer görnüşi S-çalyşan ND: lag lazer PTP tertibi Hawa
Lazer tolkun uzynlygy 1064nm / 532nm PTP rejesi energiýasy 2000mj
Pseke impuls energiýasy ≤1200mj (1064nm) ≤600mj (532nm) Uzyn impuls giňligi Uzyn impuls energiýasy 200μs2000mj
Impulsyň ini 6ns Lighteňil gol Asyl Günorta Koreýa
Spot tertibi Unokary birmeňzeş ýer tertibi Lightagtylyk görkezijisi Gyzyl çyra
Nokatlaryň diametri 2-10mm yzygiderli sazlap bolýar Ölçegi
(bukjadan soň)
47 sm * 97 sm * 121 sm
Quygylyk 1-10hz Jemi agram 113 kg

1064qvylbeforeandafter