SM10600AH + Ultra impuls CO2 fraksiýa lazer waginal berkitme derini dikeltmek enjamy - HONKON lazer

SM10600AH + Ultra impuls CO2 fraksiýa lazer waginal berkitme derini dikeltmek maşyny

SM10600AH+ Ultra Pulse CO2 Fractional Laser Vaginal Tightening Skin Reconstruction Machine
  • SM10600AH+ Ultra Pulse CO2 Fractional Laser Vaginal Tightening Skin Reconstruction Machine

Gysga düşündiriş:

SM10600AH +

Derini dikeltmek / Waginal ýaşartmak
Gara reňk / Uly gözenekler
Derini gowşadyň / uzaldyş belgileri / Düwürtik yzy


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Öň we soň

SM10600AH + uzaldyş belgilerini aýyrmak Düwürtik yzlaryny aýyrmak Waginal berkitme derini dikeltmek maşyny

10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+

Bejergi nazaryýeti

Maksatly dokumanyň derisi bejergiden öň garalýar we garry bolýar

Maksatly dokumalary skanirlemek we bejermek üçin lazer ulanyň, ýylylyk ýüzleý deriniň derisine geçip biler.

Malylylyk köprüsini öndürmek, deriniň şikeslerini bejermek mehanizmini başlamak üçin adaty dokumanyň arasyndaky trawmatiki deşikler we deşikler

Deri çarçuwanyň gurluşyny täzeden gurmak, ýüzüň kontur heýkeltaraşlygy, ýygyrtlar ýok bolmak, deriniň näzik gurluşy, düwürtikleri ýumşatmak üçin köp mukdarda kollagen öndüriň.

10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+

 

Arza
Derini dikeltmek + Waginal ýaşartmak
Gara reňk, uly gözenekler
Derini gowşadyň, uzaldyş belgileri, düwürtik yzlary
Waginal berkitme, waginal ideg, giperplastiki deri meselesi
10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Arzan bahasy, sarp edilmezden

Satisfactionokary kanagatlanma: Kanagatlanarly netijeler, has köp müşderi we maýa goýumlaryny yzyna almak üçin müşderiniň ynamyny dörediň

Gowy taslama: Müşderiniň amatly tejribesi, birinji derejeli önümleri gurmak we ýerli öňdebaryjy marka bolmak

Gowy abraý: Güýçli marka dörediň we ýokary derejeli müşderileri özüne çekiň. Salon eýeleriniň ýerine müşderiler mahabat bererler.

10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+ 10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+ 10600nm CO2 Fractional Laser, Facial & Skin Resurfacing Machine, Vaginal Tightening Machine, SM10600AH+


 Modeliň ady: SM10600AH +

Lazer güýji 60w
Lazer tolkun uzynlygy 10600nm
Impuls energiýasy 2mj-200mj
Lightagtylyk gollanma ulgamy 7 düwün
Impuls giňligi 0.067ms-0.67ms
Çykyş tertibi Üznüksiz, bölekleýin, ultra impulsly waginal bejergisi
Nokat ölçegi 80-2000um
Skaner tertibi Düzgünsiz we tertipli fraksiýa skaner
Çykyş gragiki Üçburçluk, kwadrat, gönüburçluk, romb tegelek, çyzyk
Jemi agram 90Kg
Bukjanyň ölçegi 76 * 44 * 111 sm
Giriş güýji 600w
Elektrik üpjünçiligi AC110 / 220V ± 10%, 50-60HZ, 10A

SM10600AH+ Ultra Pulse CO2 Fractional Laser Vaginal Tightening Skin Reconstruction Machine