808Նմ դիոդային լազերային արտադրող, 808Նմ դիոդային լազերային մատակարար