808Нм диодын лазер үйлдвэрлэгч, 808нм диод лазер нийлүүлэгч