Տնային օգտագործման արտադրող, տնային օգտագործման մատակարար