Месогун инжектор үйлдвэрлэгч, Месогун форсунк нийлүүлэгч