Нүүр, арьс нөхөн сэргээх машин үйлдвэрлэгч, нүүр, арьс нөхөн сэргээх машин нийлүүлэгч