Лазер үс арилгах машин үйлдвэрлэгч, лазер үс арилгах машин нийлүүлэгч