Ус ба хүчилтөрөгчийн тийрэлтэт онгоц үйлдвэрлэгч, ус, хүчилтөрөгчийн тийрэлтэт нийлүүлэгч