Rf арьс өргөх, чангалах үйлдвэрлэгч, Rf арьс өргөх, чангалах нийлүүлэгч