Нүүр өргөх машин үйлдвэрлэгч, Нүүр өргөх машин нийлүүлэгч